Tuesday, 22 February 2011

सोडा पंढरपूर, जगासाठी

विटेवरी देवा, युगे झाली फार
सोडा पंढरपूर, जगासाठी

किती यावे जावे, तुझ्या दारापाशी
उपाशी तापाशी, आषाढीला

कितीक सांगावी, दुष्टांची गार्‍हाणी
सज्जनां कारणी, कोणी नाही

अमंगळ सारे, पोसले जातांना
तुझा मुकेपणा, जीवघेणा

नाही सोसवत, आम्हा हे पाहाणे
सुकृताला जिणे, फासासाठी

सत्य असत्याचे, तुझे निरुपण
ऐकतांना शीण, आला देवा

आम्हा ठावे आहे, तुझे डोळेपण
राऊळ सोडोन, पाहा तरी

वैष्णवांचा धर्म, विश्वाकार थोर
सांगा दारोदार, पांडूरंगा.

- ना. धो. महानोर.

No comments:

Post a Comment