Sunday, 16 June 2013

व्याकुळ संध्यासमयी

त्या व्याकुळ संध्यासमयी शब्दांचा जीव वितळतो. डोळ्यांत कुणाच्या क्षितिजे मी अपुले हात उजळतो.
- कवि ग्रेस

मंद वास

एक झुळुक वार्‍याची आली भाताच्या शेतातून मंद वास घेऊन
- "हायकु सप्तरंगी'' (पुस्तक) - कवि श्री. राजन पोळ.