Friday, 30 August 2013

नेमेची येतो मग पावसाळा

केला रवीने निज ताप दूर, वाहे हराया श्रम हा समीर | वैशाखमासी प्रतिवर्षी येती आकाशमार्गे नव मेघपंक्ती | नेमेची येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा..|| - कवि अज्ञात

सृष्टीला पाचवा महिना..

समुद्र बिलोरी आईना, सृष्टीला पाचवा महिना, कटीस अंजिरी नेसू, गालात मिश्‍कील हासू, लावण्य जात असे ऊतू, जीवाची होते गं दैना, सृष्टीला पाचवा महिना.. - बा. भ. बोरकर