Wednesday, 12 January 2011

राजबन्शी


डोंगर घाटातली दाटली हिर्वी झाडी,
पिकात पायवाट गुंतली नागमोडी,
निर्मळ निर्झरांचे वाहते निळे पाणी,
रानात उजवले सोन्याचे दाणे कोणी.

ओंब्यात पीक पाणी, पिकात लाख पक्षी,
पिवळ्या पंखांवर आभाळ झालं नक्षी.
लदली आंबराई, लदल्या चिंचा भारी,
धिंगाण्या घालणार्‍या कुवार गोर्‍या पोरी.

अडाणी माणसांचे नांदते खेडे पाडे,
देवानं राजबन्शी बांधले इथे वाडे.

- ना.धो. महानोर (पानझड).

No comments:

Post a Comment