Thursday, 14 June 2012

निवडुंगाच्या शीर्ण फुलांचेनिवडुंगाच्या शीर्ण फुलांचे
झुबे लालसर ल्यावे कानी,
जरा शिरावे पदर खोवुनी
करवंदीच्या जाळीमधूनी.

शीळ खोल ये तळरानातून
भण भण वारा चढणीवरचा,
गालापाशी झिळमिळ लाडिक,
स्वाद जिभेवर आंबट कच्चा.

नव्हती जाणीव आणि कुणाची,
नव्हते स्वप्नही कुणी असावे,
डोंगर चढणीवरी एकटे
किती फिरावे, उभे रहावे.

पुन्हा कधी न का मिळायचे ते,
ते माझेपण, आपले आपण,
झुरते तनमन त्याच्यासाठी
उरते पदरी तीच आठवण...

निवडुंगाच्या शीर्ण फुलांची,
टपोर हिरव्या करवंदाची…

- इंदिरा संत

No comments:

Post a Comment