Sunday, 16 June 2013

मंद वास

एक झुळुक वार्‍याची आली भाताच्या शेतातून मंद वास घेऊन
- "हायकु सप्तरंगी'' (पुस्तक) - कवि श्री. राजन पोळ.

No comments:

Post a Comment